Samen werven

Aanbrengbonus van €500

Al enige jaren is er sprake van een lerarentekort. Tot nu was dit vooral een probleem van de randstad en niet van het gebied waarin OBO actief is. Immers aan het begin van dit schooljaar was er een volledig gevulde flexpool en konden vervangingen nog steeds geregeld worden. Inmiddels is ook in het gebied waarin OBO actief is sprake van een beginnend lerarentekort. Actief werven op verschillende media is niet meer voldoende om alle vacatures bezet te krijgen, er is meer nodig. Er is nu een nieuw initiatief, ‘Samen werven’ (aanbrengbonus).

Samen werven werkt met een aanbrengbonus of referral bonus. Dit is een populair instrument om nieuw talent binnen te halen. Het gaat ervan uit dat een medewerker uit zijn of haar netwerk een nieuwe collega binnen de organisatie brengt en voor het inzetten van het netwerk een beloning ontvangt. Aan deze aanbrengbonus zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanbrengbonus van €500,- (netto):

 • Door deel te nemen aan ‘Samen werven’ verklaar jij als aanbrenger te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de voorwaarden voor het aanbrengen van collega’s voor een vacature binnen stichting OBO.
 • De aanbrengbonus is op dit moment alleen beschikbaar voor vacatures van leerkrachten. De aangebrachte kandidaten moeten beschikken over een PABO-diploma.
 • Ingangsdatum van “Samen werven” is 1 februari 2022.
 • De aanbrengpremie voor het aanbrengen van nieuwe collega’s voor vacatures in bovenstaand vakgebied bedraagt €500 netto.
 • Deelname staat open voor medewerkers en betaalde LIO-studenten in dienst van stichting OBO, dit betekent dat ingehuurde medewerkers en stagiairs zijn uitgesloten.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen ontvangen betrokkenen in het sollicitatieproces (vacaturehouder en zijn/haar leidinggevende) geen premie. Dit geldt ook voor alle HR-medewerkers.
 • De aanbrengvoorwaarden gelden alleen voor kandidaten die via sollicitatie@obo-wbr.nl worden aangedragen en waarvoor alle gevraagde gegevens (brief en actueel CV) compleet zijn.
 • De aangebrachte kandidaten moeten toestemming hebben gegeven dat de persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze database gedurende maximaal 6 maanden.
 • Wanneer een kandidaat door meerdere deelnemers is aangemeld, dan kan alleen de eerste aanbrenger voor een aanbrengpremie in aanmerking komen. 
 • Kandidaten waarvoor geldt dat het CV in de afgelopen 6 maanden bij stichting OBO in de database is gekomen, worden als aangemelde kandidaten beschouwd en geen premie toegekend.
 • Voor aangebrachte kandidaten, die de afgelopen 12 maanden contractueel aan stichting OBO zijn verbonden (bijvoorbeeld ingehuurde medewerkers, oud-medewerker) wordt geen premie toegekend.
 • De aanbrengpremie wordt toegekend voor het aanbrengen van kandidaten die starten op basis van een contract voor onbepaalde tijd of een jaarcontract bij stichting OBO. 
 • De aanbrengpremie wordt alleen uitgekeerd wanneer de aanbrenger op het moment van uitbetaling in dienst is (bepaalde of onbepaalde tijd) bij stichting OBO.
 • De aanbrengpremie wordt uitbetaald bij het salaris van de derde maand na de start van de aangebrachte kandidaat.
 • Kandidaten die niet zijn aangenomen binnen een periode van 6 maanden na het aanbrengen worden als niet geschikt beschouwd. Voor deze kandidaten geldt dat het aanbrengproces wordt gesloten.
 • In alle situaties waarin deze aanbrengvoorwaarden niet voorzien beslist de directeur van het bestuurskantoor of het CvB.