Werken Bij OBO

Persoonlijke verhalen

Lees hier de persoonlijke ervaringen en verhalen van onze medewerkers

Nicole van Kalmthout

‘Op mijn werk ben ik gewoon Nicole’

Guido Putter

‘OBO heeft mij in het nastreven van mijn ambities goed ondersteund’

Sinds ik begon aan mijn onderwijs carrière bij OBO in het schooljaar 2008/2009 heb ik mijn ambities nooit onder stoelen of banken geschoven. OBO heeft mij in het nastreven van deze ambities goed ondersteund. Zo ben ik, zowel financieel als in tijd, in staat gesteld mezelf in eerste instantie te scholen tot gespecialiseerd leerkracht en later zelfs tot beginnend schoolleider. Daarnaast was er, ondanks de persoonlijke drang naar het steeds maken van de volgende stap in mijn carrière, ook ruimte om even een pas op te plaats te maken om tijd te hebben voor thuis. Zo heb ik naast mijn carrière in het onderwijs ook mijn vaderschap de afgelopen jaren naar eigen inzicht kunnen vormen. De mogelijkheid van het creëren van een goede balans tussen ambities op het werk en thuis zie ik als een absolute must voor het gemotiveerd blijven in het werk wat je doet. Het is daardoor dus extra te waarderen dat OBO oog heeft voor beide.

Evert-Jan Kromdijk

‘OBO houdt goed rekening met mijn persoonlijke ontwikkelwensen en gezinssituatie’

In 2004 ben ik begonnen als leerkracht en in de jaren daarna heb ik ervaring opgedaan met verschillende taken in het onderwijs, zoals ICT-coördinator, bouwcoördinator, adjunct-directeur en zelfs leraar wiskunde in het VO. Door een verandering in mijn gezinssituatie, wilde ik graag dichter bij huis gaan werken. OBO gaf me die mogelijkheid en zo begon ik in de invalpoule. In deze poule krijg je de ruimte om goed rond te kijken in allerlei ‘keukentjes’ binnen dit bestuur, wat natuurlijk enorm interessant is. Er was uiteindelijk een goede klik met de Klimroos in Roosendaal, waar ik nu voor het derde jaar op rij met veel plezier werk.

Op dit moment ben ik leerkracht van groep 7. Naast mijn lesgevende taken, krijg ik als ICT-coördinator de ruimte om de onderwijsvisie en de ICT-visie van de school op elkaar af te stemmen. Hiervoor is veel inspiratie en creativiteit nodig, want de automatisering en digitalisering in het onderwijs gaan razendsnel. Ik vind het fijn dat ik mijn collega’s als digicoach kan helpen om als school met deze ontwikkelingen mee te kunnen groeien.

Victor Bloemhoff

‘Ik heb mij vanaf de eerste seconde thuis gevoeld bij OBO’

Ik ben in 2013 bij OBO komen werken op basisschool Willem de Zwijger. Daarvoor heb ik op twee scholen in Rotterdam gewerkt. Als fervent Sparta supporter waren deze locaties voor mij prima gelegen.
Vanaf de eerste seconde voelde ik mij erg thuis op de Willem de Zwijger en binnen OBO. Ik ben begonnen in groep 5-6 en nu sta ik zo’n vijf jaar met veel plezier in groep 7. In het eerste jaar was het spannend of ik kon blijven werken bij OBO, terwijl ik het zo goed naar mijn zin had. Gelukkig voelde ik veel steun vanuit het bestuur en kreeg ik al snel een vast contract. In de loop der jaren is er veel aandacht voor scholing geweest op Willem de Zwijger en binnen OBO. Ik heb mij hierdoor verder kunnen ontwikkelen als professional. Inmiddels heb ik diploma’s voor de kanjertraining, taakspel, bewegingsonderwijs en ik ben leescoördinator. Sinds een jaar of vijf ben ik voorzitter van de MR. Ik leid met veel plezier zes keer per jaar deze vergaderingen. Ook dit is erg leerzaam. Kortom een omgeving waar ik me thuis voel en steeds verder mag ontwikkelen.